L'inconscient Pictòric (the pictorial unconscious)

Museu Nacional D’Art De Catalunya, Barcelona
May 28–August 30th 2015